camperleven.nl
aanbod van 152 campers op camperleven.nl Terug naar het vorige scherm   Inloggen   Toevoegen aan favorieten   Klik hier om af te drukken   

www.camperleven.nlWanneer gordels dragen...


Vanaf 1 mei 2008 (5 jaar na publicatie van de Richtlijn) zal het niet langer zijn toegestaan dat er meer passagiers worden vervoerd dan er gordels in de auto zijn! Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, Artikel 59b.

Voor zitplaatsen die in de lengterichting zijn aangebracht zijn geen eisen gesteld ten aanzien van gordels, omdat zij niet goed zijn te beveiligen. Daarom zullen dergelijke zitplaatsen - voor zover bestemd om tijdens het rijden te worden gebruikt - niet meer aanwezig mogen zijn in kampeerauto’s in gebruik genomen na 19 oktober 2008.

Lees verder voor meer informatie


Niet op iedere zitplaats ben je verplicht om een autogordel te dragen. In onderstaande pagina worden de "spelregels" hier omtrent uitgelegd. Het is verstandig om op de hoogte te zijn van de regels. Camperleven.nl adviseert de veiligheid voorop te stellen.

Het dragen van autogordels is per categorie anders geregeld. Iedere paragraaf behandeld een categorie.

Personenauto

Het dragen van autogordels is beschreven in het Voertuigreglement, hoofdstuk 5, inrichtingseisen personenauto's (voor campers onder de 3500 kg).

indeling
 • Personenauto's die na 30 september 1999 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van autogordels voor alle naarvoren en naar achteren gerichte zitplaatsen.(rood/groen/blauw)
 • Personenauto's die na 31 december 1989 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van autogordels voor alle naar voren gerichte zitplaatsen.(rood/blauw)
 • Personenauto's die na 1 januari 1971 doch voor 1 januari 1990 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van autogordels voor de zitplaats van de bestuurder en de naast deze plaats aanwezige zitplaatsen, voor zover deze aan een portier grenzen.(rood)
 • Bovengenoemde 3 punten zijn niet van toepassing op klapstoelen en zitplaatsen die uitsluitend zijn bestemd voor gebruik bij stilstaand voertuig.
 • De in de eerste 2 punten bedoelde verplichtingen gelden niet voor voertuigen die voor 1 januari 1995 in gebruik zijn genomen en die blijkens een aantekening in het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs niet van bevestigingspunten voor autogordels behoeven te zijn voorzien.
De datum van ingebruikname van de auto is dus bepalend voor de verplichtingen betreffende het monteren van gordels.

NOTE: Er is dus duidelijk sprake van "voor alle naar voren en naar achteren gerichte zitplaatsen" en daarmee wordt dus niet haakse banken bedoeld. Het is echter verstanding, dat je tenminste heupgordels gebruikt. Als deze gemonteerd zijn bestaat wel weer de verplichting ingevolge het RVV 1990 om deze tijdens het rijden dan ook daadwerkelijk te gebruiken.

Ten aanzien van de zitplaatsen gelden nog een paar eisen, namelijk dat zitplaatsen van personenauto's deugdelijk moeten zijn bevestigd aan het voertuig. Bij personenauto's die na 30 september 1971 in gebruik zijn genomen, moeten:
 • Verschuifbare zitplaatsen in elke mogelijke stand automatisch zijn vergrendeld.
 • Verstelbare rugleuningen van zitplaatsen in elke mogelijke stand kunnen worden vergrendeld.
 • De voorste zitplaatsen, indien zij scharnierend zijn, dan wel de rugleuningen van de voorste zitplaatsen, indien zij scharnierend zijn, in de normale stand automatisch zijn vergrendeld.

Bedrijfsauto

Indien de camper in de categorie bedrijfsauto valt, die na 31 december 1997 in gebruik is genomen (ingevolge artikel 5.3.47 VR en de R.D.W.), moet deze voorzien van autogordels voor:
 • De zitplaats van de bestuurder en de ernaast gelegen naar voren gerichte zitplaatsen.
 • De overige naar voren gerichte zitplaatsen indien op een afstand van maximaal 1,30 m voor de rugleuning van deze zitplaats zich geen veiligheidsscherm of rugleuning van een ervoor gelegen zitplaats bevindt.
In afwijking van bovengenoemde 2 punten moeten:
 • Bussen met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg die na 30 september 2001 in gebruik zijn genomen, en
 • bussen met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg die na 30 september 1999 in gebruik zijn genomen, zijn voorzien van autogordels voor alle naar voren en naar achteren gerichte zitplaatsen.
Bedrijfsauto's die na 31 december 1989 doch voor 1 januari 1996 in gebruik zijn genomen en die beurtelings voor het vervoer van personen of goederen kunnen worden ingericht, moeten voorzien zijn van autogordels voor alle naar
voren gerichte zitplaatsen.

Bedrijfsauto's die na 1 januari 1971 doch voor 1 januari 1990 in gebruik zijn genomen en die beurtelings voor het vervoer van personen of goederen kunnen worden ingericht, moeten zijn voorzien van autogordels voor de zitplaats van de bestuurder en de naast deze plaats aanwezige zitplaatsen, voor zover deze aan een portier grenzen.

Bovengenoemde is niet van toepassing op:
 • Klapstoelen en zitplaatsen die uitsluitend zijn bestemd voor gebruik bij stilstaand voertuig
 • Bussen die zijn bestemd voor stadsgebruik
 • Bussen die beschikken over speciaal voor staande passagiers bedoelde plaatsen, en
 • Voertuigen die voor 1 januari 1998 in gebruik zijn genomen en die blijkens een aantekening in het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs niet van bevestigingspunten voor autogordels hoeven te zijn voorzien.
Autogordels van bedrijfsauto's die na 30 september 1999 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van een door Onze Minister vastgesteld goedkeuringsmerk.

NOTE: Ook nu weer hoef je voor de banken die haaks op de rijrichting, dus met de zijkant van de bank naar voren gericht, geen gordels te dragen. Het is echter verstanding, dat je tenminste heupgordels gebruikt. Als deze gemonteerd zijn bestaat wel weer de verplichting ingevolge het RVV 1990 om deze tijdens het rijden dan ook daadwerkelijk te gebruiken.

Ten aanzien van de zitplaatsen gelden nog een paar eisen, namelijk dat zitplaatsen van bedrijfsauto's deugdelijk moeten zijn bevestigd aan het voertuig.
 • De verstelinrichtingen van de zitplaatsen moeten goed kunnen worden vergrendeld.
 • Onze Minister stelt regels vast met betrekking tot de deugdelijkheid van de bevestiging, bedoeld in bovengenoemd punt.zie ook wetgeving:
-
-
-
-
- 1 persoon 1 paspoort
- aantal zitplaatsen
- bpm tabel
- bpm taxatierapport
- camperinvoer B -> N
- Check online voertuiggegevens
- doorzoeken camper
- Een kampeerauto is:
- energie label
- inrichtingseisen
- invoerbepalingen dieren
- kinderzitje en wet
- liinks camperverzekeringen
- motorrijtuigenbelasting
- nettocatalogusprijs?
- Oostenrijk
- Op weg in Spanje
- RDW voertuiggegevens
- RDW-keuring Navigator
- RDW: import & ombouw
- reflectievest
- regelgeving kinderzitjes
- snelheidsbegrenzer
- Verhoging maximumsnelheid
- verkeersweetjes
- zitplaatsen kampeerauto
  

laatste wijziging: maart 2008PowerSTAT.nl - Real statistics