camperleven.nl
aanbod van 152 campers op camperleven.nl Terug naar het vorige scherm   Inloggen   Toevoegen aan favorieten   Klik hier om af te drukken   

www.camperleven.nlAantal zitplaatsen...


Vanaf 1 mei 2008 (5 jaar na publicatie van de Richtlijn) zal het niet langer zijn toegestaan dat er meer passagiers worden vervoerd dan er gordels in de auto zijn! Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, Artikel 59b.

Voor zitplaatsen die in de lengterichting zijn aangebracht zijn geen eisen gesteld ten aanzien van gordels, omdat zij niet goed zijn te beveiligen. Daarom zullen dergelijke zitplaatsen - voor zover bestemd om tijdens het rijden te worden gebruikt - niet meer aanwezig mogen zijn in kampeerauto’s in gebruik genomen na 19 oktober 2008.

Lees verder voor meer informatie


popAan welke eisen dien je te voldoen, indien je als bestuurder van een camper, passagiers wilt vervoeren? Op die vraag probeert camperleven.nl hieronder antwoord te geven. Hierbij wil camperleven.nl het advies meegeven dat veiligheid voorop staat, m.a.w. 40 personen in één camper is niet verstandig.

Om op deze vraag antwoordt te kunnen geven, is art. 15 lid 1 b.c.d Reglement Rijbewijzen van belang.

NOTE: Onderstaand tekst is gebaseerd op de Nederlandse wetgeving. Wetgevingen binnen Europa zijn nog lang niet gelijk.

tot en met 3500 kg

Een rijbewijs B is voldoende, indien de maximum toegestane massa van de camper niet meer bedraagt dan 3500 kg en deze niet is ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen.

Hoeveel personen daadwerkelijk worden gevoerd is niet van belang. Het criterium is de inrichting van het voertuig!

Voorbeeld: Worden er met dat voertuig 10 of meer personen vervoerd, dan is de bestuurder niet in overtreding, immers het gaat om de inrichting.

Rijbewijs D is vereist voor het besturen van motorrijtuigen ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen (zoals bij touringcars, lijnbussen etc.).
Stel dat de chauffeur van een touringcar - ingericht voor het vervoer van 40 personen - slechts 3 passagiers vervoert, dan dient de bestuurder over een rijbewijs D beschikken. Het criterium is immers de inrichting van het voertuig.

boven de 3500 kg

Betreft het echter een camper, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg, dan is een rijbewijs C vereist.
Een dergelijk voertuig kan tevens ingericht zijn voor personenvervoer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: een verhuiswagen met een dubbele cabine, een brandweerauto met een dubbele cabine etc.
De bestuurder van laatst genoemde voertuigen dient over een rijbewijs C te beschikken indien het voertuig is ingericht voor het vervoer van niet meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen.
Is een dergelijk voertuig ingericht voor het vervoer van 10 of meer personen, dan is een rijbewijs D vereist. Het aantal daadwerkelijk vervoerde personen doet ook hier niet terzake.

Laadruimte voertuig

Voorheen was in de Wet Autovervoergoederen (oud) een artikel opgenomen dat het verboden was personen te vervoeren in de laadruimte van een vrachtauto, als die personen zich daar bevonden, anders dan ter directe verzorging van de lading (bijv. een melkrijder ). Bij de invoering van de Wet goederenvervoer over de weg (WGW) heeft de wetgever verzuimd een dergelijk artikel in de wet op te nemen.

De huidige Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV-90) kent geen regeling betreffende zitplaatsen.
Kortom: De huidige vervoerswetgeving voorziet niet in een verbodsbepaling betreffende het vervoer van personen in de laadruimte van een voertuig. Ook het gestelde in art. 59 RVV-90, biedt geen soulaas. Immers, hierin wordt slechts het verplichte gebruik van de beschikbare autogordel verwoord. Ook het Voertuigreglement zelf, geeft geen regels betreffende autogordels in laadruimten.

Art. 5 Wegenverkeerswet

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Bij onverantwoord gedrag kan er op grond van dit art. worden opgetreden.


zie ook onderweg:
-
-
-
-
- Antiekmarkt
- Beijing
- camperetiquette
- camperjargon
- CamperPech
- correcte zitpositie
- e-mail onderweg
- E10 vervangt Euro 95
- fietsen op de Veluwe
- handsfree bellen
- hunebedden
- mobisafe kluis
- Onderweg met de camper
- Oostenrijk
- regelgeving kinderzitjes
- reisziekte
- rijden in de winter
- rookverbod Zweden
- routes door Rivierenland
- te zwaar beladen
- TomTom GO
- Veilig onderweg
- verkeersborden
- voordelig tanken in Spanje
- wandelen in Limburg
- wandelpaden NL
- wat is een camperplaats
- wat is GPS
- watertank vullen
- zitplaatsen kampeerauto

zie ook verkeer:
-
- CBR theorie-examen
- het nieuwe rijden
- motorrijtuigenbelasting
- nieuw kenteken
- Nightguide koplampen
- Oostenrijk
- op weg in Duitsland
- op weg in Frankrijk
- op weg in Spanje
- Op weg in Spanje
- reflectievest
- rijbewijs B of BE
- snelheidsbegrenzer
- verkeersborden
- verkeersweetjes
- winterbanden

zie ook wetgeving:
-
-
-
-
- 1 persoon 1 paspoort
- bpm tabel
- bpm taxatierapport
- camperinvoer B -> N
- Check online voertuiggegevens
- doorzoeken camper
- Een kampeerauto is:
- energie label
- inrichtingseisen
- invoerbepalingen dieren
- kinderzitje en wet
- liinks camperverzekeringen
- motorrijtuigenbelasting
- nettocatalogusprijs?
- Oostenrijk
- Op weg in Spanje
- RDW voertuiggegevens
- RDW-keuring Navigator
- RDW: import & ombouw
- reflectievest
- regelgeving kinderzitjes
- snelheidsbegrenzer
- Verhoging maximumsnelheid
- verkeersweetjes
- wanneer gordels dragen
- zitplaatsen kampeerauto

laatste wijziging: maart 2008PowerSTAT.nl - Real statistics