camperleven.nl
aanbod van 152 campers op camperleven.nl Terug naar het vorige scherm   Inloggen   Toevoegen aan favorieten   Klik hier om af te drukken   

www.camperleven.nlPrivacy statement...

Camperleven.nl heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij je privacy uiterst serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen onze website met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door camperleven.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die je aan camperleven.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Herkenning

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch je domeinnaam, noch je e-mailadres, noch je IP-adres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site geraadpleegd hebt.

Verkregen informatie

Verkregen informatie wordt enkel gebruikt om de inhoud van onze website in het algemeen te verbeteren en specifiek op klantniveau. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Cookies

Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op jouw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat je bij een volgend bezoek aan onze site bepaalde instellingen behoudt. Deze gegevens blijven op jouw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van je eigen browser-instellingen.

Beveiliging gegevens

Camperleven.nl heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie te voorkomen die wij ontvangen op onze website.

Je gegevens

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je deze wenst te ontvangen, kan je contact opnemen met ons.

Camperleven.nl kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Over communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van camperleven.nl, kunt je contact met ons opnemen.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.zie ook help:
- advertenie-alert
- zoekhulp
- zoekmachine
  

laatste wijziging: februari 2005PowerSTAT.nl - Real statistics