camperleven.nl
aanbod van 143 campers op camperleven.nl Terug naar het vorige scherm   Inloggen   Toevoegen aan favorieten   Klik hier om af te drukken   

www.camperleven.nlGeldige zitplaatsen in Camper

Wettelijke bepaald

Onderstaande tekst is informatie verkregen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Tijdens het rijden in een kampeerauto mogen alleen zitplaatsen worden gebruikt die daarvoor zijn bedoeld. Op kentekenbewijzen, die sinds juni 2004 zijn afgegeven, staat hoeveel zitplaatsen de kampeerauto heeft. In deze kampeeauto’s zijn zitplaatsen die (mede) voor gebruik tijdens het rijden bedoeld zijn, voorzien van goedgekeurde gordels die aan goedgekeurde ankerpunten zijn bevestigd.

In kampeerauto’s van een eerdere datum mogen tijdens het rijden ook zitplaatsen worden gebruikt die standaard zijn uitgerust met gordels of die achteraf zijn voorzien van deugdelijke gordels en bevestigingspunten daarvoor.

Oudere kampeerauto’s kunnen zitplaatsen hebben die (mede) bedoeld zijn voor gebruik tijdens het rijden waarop toch geen gordels zijn aangebracht. In oudere personenauto’s en bedrijfsauto’s zitten ook niet op alle zitplaatsen gordels. In deze oudere kampeerauto’s is van een zitplaats in de woonruimte, waar geen gordel aanwezig hoeft te zijn, niet duidelijk of deze zitplaats (ooit) ook bedoeld was om tijdens het rijden te worden gebruikt. Hier geldt het voordeel van de twijfel. Deze zitplaatsen mogen dus tijdens het rijden worden gebruikt.

Wanneer is gordelgebruik verplicht?

Toevoeging: Vanaf 1 mei 2008 (5 jaar na publicatie van de Richtlijn) zal het niet langer zijn toegestaan dat er meer passagiers worden vervoerd dan er gordels in de auto zijn! Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, Artikel 59b

Of op bepaalde zitplaatsen gordels aanwezig moeten zijn hangt af van de vraag of de kampeerauto is gebaseerd op een personenauto of op een bedrijfsauto (dat is te zien aan het kenteken of op het kentekenbewijs) en op welke datum de auto voor het eerst in het verkeer is gebracht.

In een personenauto, en dus ook in een van een personenauto afgeleide kampeerauto, moeten gordels aanwezig zijn op alle naar voren gerichte zitplaatsen als de auto na 31 december 1989 in het verkeer is gebracht (zie kentekenbewijs deel I (A)). Personenauto's die in het verkeer zijn gebracht na 30 september 2000 moeten tevens zijn voorzien van gordels op alle naar achteren gerichte zitplaatsen.

In een bedrijfsauto, dus ook in een van een bedrijfsauto afgeleide kampeerauto, die in het verkeer is gebracht na 31 december 1997, moeten (naast de voorstoelen) alle naar voren gerichte zitplaatsen van een gordel zijn voorzien. Dat hoeft echter niet als zich op maximaal 1.30 meter voor de rugleuning van de desbetreffende zitplaats een veiligheidsscherm of de rugleuning van een ervoor gelegen zitplaats bevindt. Zie voor meer details de artikelen 5.2.47 en 5.3.47 van het Voertuigreglement

Voor zitplaatsen die in de lengterichting zijn aangebracht zijn geen eisen gesteld ten aanzien van gordels, omdat zij niet goed zijn te beveiligen. Daarom zullen dergelijke zitplaatsen - voor zover bestemd om tijdens het rijden te worden gebruikt - niet meer aanwezig mogen zijn in kampeerauto’s in gebruik genomen na 19 oktober 2008.

Zoals hierboven blijkt, mag in oudere kampeerauto’s in veel gevallen zonder gordel worden gereden. De veiligheidseisen zijn echter door de jaren heen niet voor niets steeds strenger geworden. Autogordels redden jaarlijks talloze levens. Het verdient dus aanbeveling tijdens het rijden geen in de lengterichting geplaatste zitplaatsen te gebruiken en op andere zitplaatsen zonder gordels die men rijdend wil gebruiken, zo mogelijk alsnog gordels te laten aanbrengen (door een deskundig bedrijf).

Om een en ander op een enigszins overzichtelijke manier duidelijk te maken volgt hier een schematische weergave.

1. Staat op het kentekenbewijs het aantal zitplaatsen vermeld?
Ja.
Dan is dat het aantal zitplaatsen dat tijdens het rijden gebruikt mag worden. Deze zitplaatsen zijn voorzien van gordels.

Nee.
Ga naar 2.

2. Is de kampeerauto gebaseerd op een bedrijfsauto of op een personenauto?
Bedrijfsauto. Ga naar 3.

Personenauto. Ga naar 4.

3. Bedrijfsauto. Is de auto voor het eerst in het verkeer gebracht na 31 december 1997?
Ja.
De naar achteren gerichte zitplaatsen en de in de lengterichting geplaatste zitplaatsen mogen tijdens het rijden worden gebruikt. De naar voren gerichte zitplaatsen mogen alleen tijdens het rijden worden gebruikt als ze van gordels zijn voorzien.

Nee.
Alle zitplaatsen mogen tijdens het rijden worden gebruikt.

4. Personenauto. Is de auto voor het eerst in het verkeer gebracht na 30 september 2000?
Ja.
De in de lengterichting geplaatste zitplaatsen mogen tijdens het rijden worden gebruikt. De naar voren en naar achteren gerichte zitplaatsen mogen alleen worden gebruikt als ze van gordels zijn voorzien.

Nee.
Ga naar 5.

5. Personenauto. Is de auto voor het eerst in het verkeer gebracht na 31 december 1989 maar voor 1 oktober 2000?
Ja.
De naar achteren gerichte zitplaatsen en de in de lengterichting geplaatste zitplaatsen mogen tijdens het rijden worden gebruikt. De naar voren gerichte zitplaatsen mogen alleen worden gebruikt als ze van gordels zijn voorzien.

Nee.
Alle zitplaatsen mogen tijdens het rijden worden gebruikt.

Let op: onder ‘gordels’ wordt verstaan standaard aanwezige goedgekeurde gordels (die zijn bevestigd aan goedgekeurde bevestigingspunten) of achteraf aangebrachte goed werkende gordels aan deugdelijke bevestigingspunten.

Let op: onder “zitplaats” die mag worden gebruikt tijdens het rijden wordt altijd verstaan een deugdelijk aan het voertuig bevestigde zitplaats, dus geen losse of provisorisch aangebrachte zitplaats.Nogmaals enkele antwoorden op veel gestelde vragen.


Mag ik passagiers vervoeren achter in mijn kampeerauto?

De vuistregel is dat tijdens het rijden alleen zitplaatsen mogen worden gebruikt die daarvoor ook zijn bedoeld. Op kentekenbewijzen die sinds juni 2004 zijn afgegeven, staat hoeveel zitplaatsen de auto heeft. In deze auto’s zijn zitplaatsen die zijn bedoeld voor gebruik tijdens het rijden, voorzien van goedgekeurde gordels aan goedgekeurde bevestigingspunten.

Het idee achter deze regeling is dat mensen op de veiligste manier worden vervoerd. Wie namelijk in een rijdende kampeerauto op een plek zit die niet bedoeld is als zitplaats tijdens het rijden, heeft bij een ongeval een veel grotere kans op letsel. In een rijdende kampeerauto zijn de veiligste zitplaatsen de plekken die aan alle veiligheidscriteria voldoen. De zitplaatsen in de woonruimte van een kampeerauto voldoen hier in de meeste gevallen niet aan, omdat deze ruimte is bedoeld en ingericht voor gebruik bij stilstand.
In auto’s van een eerdere datum dan juni 2004 mogen tijdens het rijden ook de zitplaatsen worden gebruikt die standaard zijn uitgerust met gordels of die achteraf zijn voorzien van goedgekeurde gordels en bevestigingspunten daarvoor.
Echter, oudere kampeerauto’s kunnen zitplaatsen hebben die (mede) bedoeld zijn voor gebruik tijdens het rijden, maar waarop geen gordels zijn aangebracht.


Ben ik verplicht gordels te hebben in mijn kampeerauto?

Of op bepaalde plaatsen gordels aanwezig moeten zijn, hangt af van drie zaken:
· Is de kampeerauto gebaseerd op een personenauto?
· Is de kampeerauto gebaseerd op een bedrijfsauto (dat is te zien aan het kenteken)?
· Wanneer is de auto voor het eerst in het verkeer gebracht?
In een personenauto, en dus ook in een van een personenauto afgeleide kampeerauto, moeten gordels aanwezig zijn op alle naar voren gerichte zitplaatsen als de auto na 31 december 1989 in het verkeer is gebracht (zie kentekenbewijs deel I). Personenauto's die in het verkeer zijn gebracht na 30 september 2000, moeten tevens zijn voorzien van gordels op alle naar achteren gerichte zitplaatsen.
In een bedrijfsauto, dus ook in een van een bedrijfsauto afgeleide kampeerauto, moeten alle naar voren gerichte zitplaatsen van een gordel zijn voorzien als de auto na 31 december 1997 in het verkeer is gebracht. Dat hoeft echter niet als zich op maximaal 1.30 meter voor de rugleuning van de desbetreffende zitplaats een veiligheidsscherm of de rugleuning van een ervoor gelegen zitplaats bevindt.
Zie voor meer details de artikelen 5.2.47 en 5.3.47 van het Voertuigreglement http://www.wetten.overheid.nl

Voor zitplaatsen die langs de zijkant van de auto zijn aangebracht, zijn geen eisen gesteld ten aanzien van gordels, omdat deze niet goed zijn te beveiligen. Daarom zullen dergelijke zitplaatsen - voor zover bestemd om tijdens het rijden te worden gebruikt - niet meer in nieuwe auto's mogen worden aangebracht.

Zoals hierboven blijkt, mag in oudere kampeerauto’s in veel gevallen zonder gordel worden gereden. De veiligheidseisen zijn echter door de jaren heen niet voor niets steeds strenger geworden. Autogordels redden jaarlijks talloze levens. Het verdient dus aanbeveling tijdens het rijden geen in de lengterichting geplaatste zitplaatsen te gebruiken en op andere zitplaatsen zonder gordels die men rijdend wil gebruiken zo mogelijk alsnog gordels te laten aanbrengen.


zie ook wetgeving:
-
-
-
- 1 persoon 1 paspoort
- aantal zitplaatsen
- bpm tabel
- bpm taxatierapport
- camperinvoer B -> N
- Check online voertuiggegevens
- doorzoeken camper
- Een kampeerauto is:
- energie label
- inrichtingseisen
- invoerbepalingen dieren
- kinderzitje en wet
- liinks camperverzekeringen
- motorrijtuigenbelasting
- nettocatalogusprijs?
- Oostenrijk
- Op weg in Spanje
- RDW voertuiggegevens
- RDW-keuring Navigator
- RDW: import & ombouw
- reflectievest
- regelgeving kinderzitjes
- snelheidsbegrenzer
- Verhoging maximumsnelheid
- verkeersweetjes
- wanneer gordels dragen
- zitplaatsen kampeerauto

zie ook onderweg:
-
-
-
- aantal zitplaatsen
- Antiekmarkt
- Beijing
- camperetiquette
- camperjargon
- CamperPech
- correcte zitpositie
- e-mail onderweg
- E10 vervangt Euro 95
- fietsen op de Veluwe
- handsfree bellen
- hunebedden
- mobisafe kluis
- Onderweg met de camper
- Oostenrijk
- regelgeving kinderzitjes
- reisziekte
- rijden in de winter
- rookverbod Zweden
- routes door Rivierenland
- te zwaar beladen
- TomTom GO
- Veilig onderweg
- verkeersborden
- voordelig tanken in Spanje
- wandelen in Limburg
- wandelpaden NL
- wat is een camperplaats
- wat is GPS
- watertank vullen
- zitplaatsen kampeerauto
 

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

laatste wijziging: maart 2009PowerSTAT.nl - Real statistics