camperleven.nl
aanbod van 152 campers op camperleven.nl Terug naar het vorige scherm   Inloggen   Toevoegen aan favorieten   Klik hier om af te drukken   

www.camperleven.nlDisclamer...

Camperleven.nl geeft geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie die geplaatst is op deze site. Alvorens te vertrouwen op informatie die geplaatst is op deze site, dien je de juistheid van deze informatie te verifiëren.

De informatie die geplaatst is op deze site is enkel bedoeld om een algemene indruk te geven en is niet bindend. Camperleven.nl heeft het recht deze informatie te wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

In geen enkel geval kan camperleven.nl aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat van deze site wordt gemaakt. Tevens aanvaardt camperleven.nl geen aansprakelijkheid voor informatie die wordt aangeleverd door derden.

Op deze website biedt camperleven.nl hyperlinks naar andere sites. In geen enkel geval kan camperleven.nl aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en het bestaan van sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Auteurs- & Databankenrecht

Op deze site rust auteurs- en databankenrecht. NIETS van deze website mag worden gekopieerd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van camperleven.nl. Deze website is UITSLUITEND voor eigen gebruik. Als bezoeker van deze website ga je akkoord met deze voorwaarden.

Privacy

Camperleven.nl neemt de privacy van zijn gebruikers ernstig en zal de privacy van zijn gebruikers beschermen. Uw persoonsgegevens (inclusief emailadressen) worden niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals direct marketing.

Jack & Ingeborg,
beheerders van camperleven.nl


zie ook voorwaarden:
- advertentie-voorwaarden
- camper-promotie
  

laatste wijziging: oktober 2003PowerSTAT.nl - Real statistics